Angielski w lutym


żabkaZagadnienia z języka angielskiego
na miesiąc luty:

W tym miesiącu zapoznamy się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi pogody:

cold – zimno
hot – gorąco
snow – śnieg
sun – słońce
rain – deszcz
wind – wiatr

Ponadto będziemy poznawać nazwy otaczających nas przedmiotów:

table – stół
chair – krzesło
window – okno
door – drzwi
bed – łóżko
sofa – kanapa
lamp – lampa
bath – wanna

Poprzez gry i zabawy będziemy także utrwalać proste polecenia, takie jak:

sit down – usiądź,
stand up – wstań,
stop – zatrzymaj się,
go – ruszaj,
listen – słuchaj,
sing – śpiewaj.

Wykonamy również piękne kartki walentynkowe, z okazji bardzo popularnego (również w Polsce) anglosaskiego święta Św. Walentego.