Założenia dydaktyczne na luty 2013

 • ołówkiRozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na bliskie tematy dzieciom.
 • Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia.
 • Rozwijanie wyobraźni ( uczestniczenie w zabawach twórczych głownie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych.)
 • Porównywanie przedmiotów pod względem wielkości.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Zapoznanie się z pracą kucharza.
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.
 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników.
 • Zwracanie uwagi na barwy wokół siebie, nazywanie podstawowych barw.
 • Utrwalenie nazewnictwa kolorów.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych.