Konkurs – „Pani Wiosna”

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
 2. Tematyka pracy „Pani Wiosna”.
 3. Technika wykonania pracy dowolna.
 4. Forma: praca plastyczna na formacie A4.
 5. Na odwrocie każdej pracy powinien być przyklejony formularz zgłoszenia – stanowiący załącznik do konkursu.
 6. Prace należy składać w Biurze Przedszkola Publicznego Zielone Żabki w Komornikach do dnia 21.03.2013 r.
 7. Jury powołane przez organizatora konkursu, oceniać będzie zgodność prac z tematyką konkursu.
 8. Najciekawsze prace zostaną przez nas nagrodzone.
 9. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane w holu Przedszkola Zielone Żabki w Komornikach.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 marca 2013r.
 11. Koordynatorem konkursu jest p. Barbara Grabowska, (tel. 695400965).

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału !!!