Marzec u Kaczuszek

BalonyZałożenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc marzec

Nadchodzący miesiąc dla Kaczuszek będzie bardzo pracowity i przyjemny, przede wszystkim czeka nas wycieczka do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie na pokazy wielkanocne,gdzie dzieci będą miały okazję poznać obrzędy, tradycje związane z tym świętem.

W tym miesiącu zaznajomimy się z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w okresie przedwiośnia, poznamy tradycje związane z obrzędem pożegnania zimy, ponadto wrócimy uwagę na ptaki, które przylecą do nas z ciepłych krajów (np. jaskółka, kukułka, skowronek, słowik, czajka itd.)
Prócz tego poznamy budowę, wygląd kwiatów wiosennych (krokus, przebiśnieg, sasanka itd.).

Kolejny temat związany będzie z wiosennymi pracami w ogrodzie (kopanie ziemi, grabienie, sianie) każdy z nas nauczy się szanować przyrodę oraz dostrzegać użyteczność pracy ogrodnika.

Następnie będziemy próbowali zinterpretować i wyjaśnić sens przysłowia: „W marcu jak w garncu” gdzie dowiemy się, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie zachować się w czasie różnych warunków pogodowych.

Ostatni temat związany jest ze zwierzętami hodowanymi na wsi, gdzie będziemy:

  • klasyfikować zwierzęta według gatunku,
  • ćwiczyć pamięć wzrokowo – słuchową,
  • reagować na umówiony sygnał,
  • rozpoznawać odgłosy zwierząt,
  • rytmicznie poruszać się przy muzyce,
  • odczuwać radość i zadowolenie z wykonywanych zadań i zabaw.