Marzec u Biedronek

biedronkaZałożenie dydaktyczne na miesiąc marzec

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
 • Poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.
 • Poznanie dużych i małych zwierząt domowych.
 • Naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu i ich odgłosów.
 • Omawianie życia ptaków wiosną.
 • Poznawanie świata poprzez zmysły. Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów; dotyku , smaku, zapachu, wzroku, słuchu.
 • Rozróżnianie dźwięków dochodzących z otoczenia , słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich.
 • Poznanie charakterystycznych cech nowej pory roku.
 • Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami bociana.
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania przyrody.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie liczby cztery.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi.
 • Umuzykalnianie dzieci poprzez uczestniczenie w zabawach muzyczno–ruchowych.
 • Rozwijanie sprawności palców i dłoni.
 • Określanie wielkości przedmiotów.
 • Nauka wiersza i piosenki:

Piosenka: „Jesteśmy żaby, aby, aby”

Jesteśmy żaby , aby, aby.
Jesteśmy mokre , okre, okre. Mieszkamy w błocie , ocie, ocie
i się chowamy, gdy jest bociek.
Jesteśmy żaby , aby, aby.
Jesteśmy mokre , okre, okre.
Zjadamy muchy, uchy, uchy
i mamy bardzo , grube brzuchy.
A my bociany , any, any
apetyt mamy , amy, amy.
Wolno chodzimy imy, imy,
lecz każdą żabę zobaczymy.
A my bociany , any, any
apetyt mamy , amy , amy,
a nasze dzioby, oby, oby
na żaby mają dziś sposoby.

Piosenka: „Wiosna”

Z dalekiego kraju bociany wracają,
a zielone żabki w strachu uciekają.
A dzieci się cieszą, a dzieci się śmieją,
że wróciła wiosna, że śniegi topnieją.