Zajęcia pokazowe – gimnastyka korekcyjna – grupa Biedronki

Dnia 20.05.2013 r. w grupie Biedronek odbyły się zajęcia otwarte z profilaktyki wad postawy prowadzone przez Panią Stanisławę Perz.