Założenia na październik 2013 – grupa Biedronki

Założenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc październik:

– Utrwalenie nazw wybranych owoców i warzyw.

– Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.

– Rozwijanie poczucia rytmu.

– Rozwijanie myślenia ( dziecko potrafi powiedzieć , co było najpierw , a co było potem).

– Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie liczby sześć.

– Obserwowanie zmian, jakie zachodzą w przyrodzie jesienią.

– Określenie położenia przedmiotów w przestrzeni. Dziecko posługuje się pojęciami wysoko, nisko.

– Wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

– Zapoznanie ze zwyczajami ptaków odlatujących na zimę, na przykładzie bociana.

– Rozwijanie umiejętności segregowania, klasyfikowania.

– Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt przygotowujących się na zimę.

– Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia.

– Rozwijanie orientacji przestrzennej, wskazywanie wymienionych części ciała.

– Wyrażanie muzyki ruchem, reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

Wiersz

„ Powitanie”
Znów w przedszkolu się witamy,

panią Jesień przywołamy,

Hop , hop, hop,  tras, tras, tras.

Już na jesień przyszedł czas.

„ Liście”
Czerwone, złote, brązowe,
liście jak z bajki kolorowe,
płyną na wietrze jesiennym,
a za oknem świat taki senny.

Ptaki w dalekie lecą kraje,
jabłoń owoce swoje nam daje.
Deszcz kropelkami na ziemię kapie,

pola już puste, spichrze bogate.

 Piosenka
„Posypały się listeczki”

Posypały się listeczki
dookoła
To już jesień te listeczki
z wiatrem woła.
Lecą liście, lecą z klonu
i kasztana,
Będą z liści bukieciki złote
dla nas.
Nazbieramy, postawimy na stoliku
Będzie radość
z tych pachnących
bukiecików.