Ślady na śniegu – grupa Motylki

Tworzymy i poszukujemy śladów na śniegu. Było edukacyjnie i zabawnie.