System rekrutacji elektronicznej

Szanowni Państwo,

W dniach od 10 do 21 lutego należy wypełnić drogą elektroniczną deklarację  pozostawienia Dziecka w Przedszkolu na rok szkolny 2014/2015.

Logowanie do systemu odbywa się tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową: www.hekate.edu.pl.

Po zalogowaniu do systemu należy wypełnić deklarację, następnie wydrukować i podpisaną dostarczyć do przedszkola, najpóźniej dnia 21lutego.

Brak deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego pobytu Dziecka w przedszkolu.

Nabór nowych Dzieci do przedszkola rozpoczyna się 1 marca i potrwa do 31 marca, również odbywał się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Po rejestracji elektronicznej należy wydrukowana i podpisaną kartę złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, najpóźniej dnia 31 marca.