Założenia dydaktyczne na luty 2014 r. – grupy Biedronki

– Wyrażanie muzyki ruchem , uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

– Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia.

– Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.

– Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola.

– Poznawanie czynności wykonywanych przez kucharza.

– Poznawanie czynności , jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór.

– Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.

– Przeliczanie liczmanów w zakresie liczby siedem.

– Klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy ( koloru).

–  Rozwijanie sprawności manualnej.

– Rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi.

– Nauka piosenki.

– Nauka wiesza.

– Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

– Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

– Poznanie sposobów łączenia dwóch kolorów w celu powstania innego.

– Zapoznanie się z nowymi formami zabaw.

-Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

WIERSZYK

„ Luty”

Często w nim bywają jeszcze
mrozy trzaskające,
za to jest w calutkim roku
najkrótszym miesiącem.
Lecz nie zrobi nam nic złego
mroźny koniec zimy,
nakarmimy głodne ptaki,
w piecu napalimy.

„ Tydzień”

Tydzień ma siedem dni, zna je mama znasz je Ty!!

„Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota, a w niedzielę wszyscy razem powtórzymy znów to samo! „

PIOSENKA

„ Dzień dobry”

Dzień dobry, dzień dobry
wszyscy się witamy.
Dzień dobry, dzień dobry
dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry
słońce jasno świeci.
Dzień dobry, dzień dobry
pani wita dzieci.
Dzień dobry, dzień dobry
jest bardzo wesoło.
Dzień dobry, dzień dobry
zróbmy wszyscy koło.

Dzień dobry, dzień dobry
podaj prawą rękę.
Dzień dobry, dzień dobry
zaśpiewaj piosenkę.