Założenia dydaktyczne na marzec – grupa Kaczuszki

–        rozwijanie mowy

–        kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

–        rozwijanie słuchu fonematycznego

–        nauka piosenki

–        nauka wiersza

–        rozwijanie poczucia rytmu

–        rozwijanie umiejętności wokalnych

–        umuzykalnianie

–        rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

–        porównywanie liczebności zbiorów

–        rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

–        obserwowanie przyrody

–        rozwijanie aktywności twórczej

–        rozwijanie sprawności manualnej, grafomotorycznej

–        rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

–        poznawanie zawodów, np. poznanie pracy krawcowej

–        zapoznanie z nową techniką plastyczną „kolaż”

–        rozwijanie umiejętności wycinania

–        wyrabianie poczucia bycia współgospodarzem sali

–        integracja grupy, wyrabianie szacunku względem dorosłych i rówieśników

PIOSENKA

„Wiosna w błękitnej sukience”

Wiosna w błękitnej sukience

bierze krokusy na ręce.

Wykąpie je w rosie świeżej

i w nowe płatki ubierze.

ref: Wiosna buja w obłokach,

wiosna płynie wysoko,

wiosna chodzi po drzewach,

wiosna piosenki śpiewa.

Potem z rozwianym warkoczem

niebem powoli gdzieś kroczy.

Wysyła promyki słońca

i wiersze pisze bez końca.

ref: Wiosna buja w obłokach…

Nocą się skrada z kotami,

chodzi własnymi drogami.

A teraz śpi już na sośnie

i nie wie, że sosna rośnie.

ref: Wiosna buja w obłokach…

WIERSZ

 

„Krokusy”

D. Gellnerowa

Krokusy, krokusy, wystawiają uszy,

Bo już wiatr wiosenny,

Na koncert wyruszył,

I już stroi instrumenty,

Smyczkowe i dęte.

Krokusy, krokusy, wystawiają nosy,

Na wiosenne plotki, na wiosenne głosy,

Bo już coraz głośniej dokoła o wiośnie.

I wychodzą spod ziemi

W swych barwnych czapeczkach,

Bo wiosenne słońce,

Biegnie już po ścieżkach.