Założenia dydaktyczne na marzec – grupa Motylki

„W marcu jak w garncu”. Czekamy na wiosnę i poznajemy jej zwiastuny. Poznamy wybrane zwierzęta egzotyczne.

Ponadto będziemy:

–          rozwijali pamięć,

–          rozwijali poczucie rytmu,

–          kształtowali umiejętność liczenia w zakresie pięciu,

–          poszerzali doświadczenia plastyczne,

–          obserwowali zmieniającą się aurę,

–          rozbudzali zainteresowania literaturą,

–          rozwijali percepcję wzrokową,

–          rozwijali sprawność manualną,

–          rozwijali koncentrację uwagi,

–          rozwijali orientację przestrzenną,

–          rozwijali mowę,

Wiersz „Wiosenne słonko”

Gdy wiosenne słonko
zbudzi w lesie kwiaty.
Lata nad kwiatami
motylek skrzydlaty.
Pachnie koniczynka,
polna róża, dzwonek.
Siądę, niech odpoczną
skrzydełka zmęczone.

Piosenka „Słonko zaświeciło”

Słonko zaświeciło, ptaszki obudziło

Latają ćwierkają ziarenek szukają (bis)

Słonko zaświeciło, misia obudziło,

Mruczy misio z głodu szuka wszędzie miodu (bis)

Słonko zaświeciło wiewiórki zbudziło,

Po lesie skakały orzeszków szukały (bis)

Słonko zaświeciło zajączki zbudziło

Po łące biegają marchewki szukają (bis).