Założenia dydaktyczne na maj – grupa Biedronki

– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego opowiadania.

– Uczestniczenie w ćwiczeniach ruchowych z nietypowymi przyborami gimnastycznymi.

– Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.

– Rozwijanie postaw proekologicznych.

– Uczestniczenie w ćwiczeniach ruchowych z nietypowymi przyborami gimnastycznymi.

–  Ćwiczenia umiejętności posługiwania się nożyczkami.

– Wielozmysłowe poznawanie otaczającego nas środowiska.

– Rozwijanie zainteresowań plastycznych.

– Rozwijanie zainteresowania przyrodą.

– Ćwiczenia w przeliczaniu.

– Poznawanie ciekawostek z życia zwierząt.

– Ćwiczenia w mówieniu.

– Porównywanie liczebności dwóch zbiorów.

– Rozwijanie poczucia rytmu.

– Rozwijanie logicznego myślenia.