Założenia dydaktyczne na maj – grupa Kaczuszki

–        rozwijanie sprawności manualnej

–        rozwijanie kompetencji matematycznych

–        rozwijanie umiejętności mierzenia (pojęcia: niższy, wyższy, takiej samej

–        wysokości)

–        rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

–        rozwijanie kompetencji językowych

–        kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

–        rozwijanie orientacji przestrzennej

–        rozwijanie percepcji wzrokowej

–        kształtowanie poczucia rytmu

–        umuzykalnianie

–        rozwijanie poczucia patriotyzmu

–        budzenie zainteresowania Polską

–        budzenie zainteresowań swoją miejscowością

–        zachęcanie do dbania o książki

–        budzenie zainteresowania przyrodą

–        nauka sznurowania butów

–        nauka piosenki i wiersza na Dzień Matki

–        nauka hymnu

–        przygotowanie wystąpienia teatralnego na „Zakończenie Przedszkola”

–        przygotowanie scenografii do przedstawienia kończącego przedszkole

–        realizacja programu profilaktycznego

–        realizacja programu wychowawczego

„MAZUREK DĄBROWSKIEGO”

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

 

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

 

Marsz, marsz…

 

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

 

Marsz, marsz…