Rada Rodziców

Poniżej zamieszczamy Regulamin Rady Rodziców oraz Protokół z zebrania. Kwota jaką przekazujecie Państwo na Radę Rodziców przeznaczana jest na zakup prezentów dla dzieci.