Założenia na październik – grupa Motylki

Lato odeszło, jesień na dobre do nas przybyła! Są powody do radości, ponieważ ta pora roku daje mnóstwo pomysłów do twórczej dobrej zabawy.

Tematy kompleksowe:

Co nam daje jesień? (realizacja 01.10.2014 r. – 17.10.2014 r.)

Nasze domy. (realizacja 20.10.2014 r. – 31.10.2014 r.)

Będziemy:

-obserwowali zmiany jakie zachodzą jesienią,

– grali na instrumentach muzycznych,

– określali położenie przedmiotów w przestrzeni,

– wzbogacali doświadczenia plastyczne,

– poznamy ptasie zwyczaje związane z przygotowaniem się do zimy,

– poznamy nazwy wybranych domów i ich mieszkańców,

– będziemy rozwijali poczucie rytmu, myślenie i spostrzegawczość, mowę,

Wiersz

„Kropelki „ M. Przewożniak

Kapu, kap!

Kapu kap!

Kropla woła złap mnie złap.

Deszcz szeleści, pada, kapie.

Kto kropelki deszczu złapie.

Kapu kap, kapu kap.

Ty kałużo krople złap.

Łapie krople więc kałuża, ale bardzo się nachmurza.

Jak mam łapać te kropelki gdy zmieniają się w bąbelki.

Piosenka

„Orzeszek”

I. Wiewióreczka ruda

zapasy robiła,’

do swojej spiżarni orzechy znosiła.

Ref. To orzeszek, tam orzeszek,

jest orzeszków dużo w lesie.

Szukaj tu i szukaj tam,

a orzeszka znajdziesz sam.

II. Wiewióreczka ruda

orzeszki próbuje

i ząbkami swymi

wszystkie rozłupuje.

Ref. To….