Założenia dydaktyczne na miesiąc listopad – grupa Kaczuszki

– określanie położenia przedmiotu (na, pod, przed, za, wysoko, nisko)

– rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na temat obrazka, wysłuchanego tekstu

– liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych

– rozwijanie poczucia rytmu

– rozwijanie twórczości plastycznej

– rozwijanie zmysłu smaku i dotyku

– rozwijanie koordynacji ruchowej

– rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy teatralne

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią

– realizacja programu profilaktycznego „Dbamy o nasze zdrowie”

– uczestniczenie we wspólnych zabawach

– nauka piosenki „Rysunek”

„Rysunek”

 

To jest mój dom,

słońce mieszka w nim,

a z komina leci w niebo

kolorowy dym.

To jest  mój dom

wśród zielonych drzew.

Tuż za progiem odpoczywa

Azor, wierny pies.

 

Na parkanie śpią

gliniane garnki dw.

W oknie stoi mama,

a na strychu jestem ja.

To jest mój dom.

Popatrz tylko sam,

ile tego rysowania mam.