ZDJĘCIA

Dnia 13.11.2014 r. odbędzie się w przedszkolu sesja zdjęciowa do kalendarzy. Zdjęcia wykonane zostaną tylko tym dzieciom, które zostaną wpisane na listę do dnia 13.11.2014 r. Do tego dnia prosimy również o dokonanie zapisów na zdjęcia reportażowe, które znajdują się w holu przedszkola. W biurze można dokonać zakupu zdjęć dzieci z uroczystości Pasowania na przedszkolaka.