Deklaracje kontynuacji na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Państwo,

od dnia 09.02.2015r.- 20.02.2015 r. należy wypełnić na stronie https://nabor.pcss.pl/komorniki deklarację kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu. Wypełnioną należy wydrukować i przynieść do biura. Niedostarczenie deklaracji w podanym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok 2015/2016.