Kalendarium kwiecień 2015

  1. 01.04.2015r. – godz.8.30 Śniadanie Wielkanocne + poszukiwanie prezentów od Zajączka
  2. 08.04.2015r. – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na „Bajkową Pacynkę”- wystawa prac konkursowych.
  3. 09.04.2015r. – godz. 9:00- PRO-ART- zdjęcia dla 5-latków: TABLO + legitymacyjne + sesja wiosenna dla wszystkich dzieci.
  4. 13.04.2015r. – godz. 8:30- Teatr Lalkowy Złota Kaczka z przedstawieniem pt.”Calineczka”
  5. 23.04.2015r.– Dzień Książki- tworzenie grupowych książeczek.
  6. 27.04.2015r.- 16.00-17.00 rozmowy indywidualne z Rodzicami dzieci 3 i 4-letnich (proszę zapisywać się u wychowawców).
  7. 29.04.2015r. godz.17.00 – ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI 5-LETNICH – PODSUMOPWANIE ARKUSZA DOTYCZĄCEGO BADANIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ- OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.