Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2015 – grupa Kaczuszki

– rozwijanie mowy

– rozwijanie poczucia rytmu

– rozwijanie umiejętności liczenia

– rozwijanie zainteresowań plastycznych

– rozwijanie sprawności manualnych

– rozwijanie koncentracji uwagi

– zapoznanie się z wybranymi zwierzętami egzotycznymi

– kształtowanie pojęć wielkościowych

– nabywanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę

– nabywanie umiejętności określania kierunków ruchów

– poznawanie produktów, których spożywanie sprzyja zdrowiu

– poznawanie zwierząt hodowanych na wsi

– rozwijanie zainteresowań teatralnych

– nauka piosenek i wiersza
Danuta Sasyn  „Zdrowy przedszkolaczek”
Żeby zdrowym być jak ryba, trzeba jeść kasze, owoce, warzywa,

Nie czekoladki i landrynki, ale owocowe i warzywne witaminki.

Żeby zdrowym być, trzeba też o czystość dbać, codziennie się myć i ubranka swoje prać.

Po co mają krążyć plotki, że czyściejsze od nas kotki?

Zdrowy, czysty przedszkolaczek lubi biegać, chętnie skacze,

Wie to każdy zuch, że dla zdrowia potrzebny jest ruch.

„ŚWINKA”
W chlewiku mieszka świnka,

I trąca ryjkiem drzwi.

Gdy niosę jej jedzenie,

To ona kwi kwi kwi!

 

Na drzewie siedzi wrona,

Od rana trochę zła.

Gdy pytam „jak się miewasz?”

To ona kra, kra, kra!

 

Opodal chodzi kaczka,

Co krzywe nóżki ma.

Ja mówię jej „dzień dobry”,

A ona kwa, kwa, kwa!

 

Przed budą trzy szczeniaczki,

Podnoszą straszny gwałt.

Ja mówię „cicho pieski”,

A one hau, hau, hau!

 

„GŁOWA, RAMIONA”

Ach, gimnastyka, dobra sprawa,

Dla nas wszystkich to zabawa.

Ręce w górę i w przód, i w bok,

Skłon do przodu, w górę skok.

 

Głowa, ramiona, kolana, pięty,

Kolana, pięty, kolana, pięty.

Głowa, ramiona, kolana, pięty,

Oczy, uszy, usta, nos.