5 czerwca

Szanowni Państwo,

Prosimy do dnia 29 maja 2015 r. o zadeklarowanie obecności lub nieobecności dziecka w przedszkolu w dniu 05.06.2015 r. (piątek po Bożym Ciele).