Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień 2015 r. − grupa Rybki

– od początku września dzieci poznają różne zabawy służące wzajemnemu poznaniu się oraz integracji grupy;

– w pierwszym tygodniu września przypomnimy sobie zasady Kodeksu Przedszkolaka;

– poznamy atrybuty jesieni;

– będziemy rozmawiać o tym, jak należy zachowywać się w lesie?

-poznamy różne gatunki grzybów;

– będziemy rozmawiać o sygnalizacji świetlnej i bezpiecznym poruszaniu się po drodze;

– poznamy różne środki lokomocji;

– poznamy dary jesieni i wykonamy z nich rozmaite prace plastyczne;

– będziemy wykonywać rozmaite ćwiczenia graficzne i łączenia barw;

– będziemy doskonalić umiejętność właściwego zachowania się przy stole;

– będziemy doskonalić umiejętność liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie dziesięciu;

– będziemy pogłębiać umiejętność płynnego mówienia i opowiadania własnymi słowami treści utworów;

– wykonywać będziemy różne ćwiczenia warg i języka;

– doskonalić będziemy nasze umiejętności sprawności rąk, wokalne i ruchowe, porównywania wielkości, poruszania się przy muzyce, sprawności manualnych i rozwijania pamięci i poczucia rytmu;

– w dalszym ciągu praktykować będziemy codzienne czytanie bajek, opowiadań i wierszy;

– wykonywać będziemy rozmaite prace plastyczne z użyciem różnych środków plastycznych;

– nauczymy się nowych piosenek inscenizowanych ruchem: „Kolorowe kredki”, „Jedzie pociąg” itd;

– poznamy nowe wierszyki, których nauczymy się metodą ze słuchu;

” Idzie Janek do przedszkola „
Danuta Kręcisz

W ciepły wrześniowy poranek
Bardzo wesoły był Janek,
Nawet owsianki zjadł talerz cały,
A siostry mu nie przeszkadzały.

Umył więc zęby bez marudzenia,
I psa pogłaskał na do widzenia.
Po czym na siostry nie czekając
Do samochodu wskoczył jak zając.

Dokąd ten Janek tak się dziś śpieszy?
Z czego tak bardzo wciąż się dziś cieszy?
Co go dziś właśnie spotkać może?
Kto mi odgadnąć to pomoże?