Rada Rodziców – rozliczenie rok 2014/2015

Podziękowanie
Dobiegł końca kolejny rok przedszkolny. W związku z tym nadszedł czas na podsumowania i podziękowania. Szczególne podziękowania kieruję w stronę wszystkich członków Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Zielone Żabki. Dziękuję przede wszystkim członkom Prezydium Rady Rodziców – pani Magdalenie Napiórkowskiej, pani Emilii Kurowskiej-Owczarek i pani Paulinie Łosiak, za zaangażowanie i sprawną działalność całej Rady. Dziękuję przedstawicielom rodziców poszczególnych grup przedszkolnych oraz wszystkim rodzicom za wsparcie finansowe, bez którego nasza działalność nie byłaby możliwa. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim członkom Grona Pedagogicznego.

Życzę Państwu dalszych sukcesów i owocnej pracy na rzecz dzieci i przedszkola.

                                               Sylwia Fuhrmann-Komar

Informacja dla rodziców dzieci z grupy „Biedronek”.

Nadszedł czas podsumowań, rozliczeń i podziękowań.

Na ręce wszystkich rodziców składam serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe Rady Rodziców grupy „Biedronki”, dziękuję również za wyrozumiałość i zaufanie. Dziękuję za podejmowane inicjatywy i bezinteresowną pomoc. Za zorganizowanie kiermaszu, za pyszne ciasta na szczególne okazje, za osobiste zaangażowanie na rzecz naszych „biedroneczek”. Za piękne przedstawienie „Rzepka”.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Rady Rodziców za rok 2014/2015 oraz rozliczenie funduszy zbieranych na zakończenie roku przedszkolnego „Biedronek” znajdziecie Państwo w kopertach, które będą do odbioru w biurze przedszkola.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję Pani Annie Stemplewskiej za zaangażowanie i osobiste wsparcie we wszystkich wspólnych działaniach na rzecz Rady Rodziców.

                                               Sylwia Fuhrmann-Komar – skarbnik RR