Założenia dydaktyczno-wychowacze na miesiąc listopad 2015 r. – grupa Rybki

To już listopad. Rybki zamierzają odkrywać piękno jesieni i korzystać z uroków jesiennych spacerów po okolicy Przedszkola.

W listopadzie będziemy:

– poznawać znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia;

– poznawać pracę lekarza;

– poznawać zwyczaje zwierząt, które przygotowują się do zimy;

– poznawać, jak człowiek może się przygotowywać do zimy;

– poznawać nowe piosenki, śpiewać, tańczyć do nich;

– rozwijać umiejętności rachunkowe, kontynuować rozpoczęty rytm, klasyfikować i tworzyć zbiory;

– będziemy kształtować orientację przestrzenną;

– będziemy posługiwać się określeniami: obok, za, przed, na, pod, nad;

– ćwiczyć umiejętności językowe: dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać pierwszą głoskę w wyrazach;

– ćwiczyć sprawność manualną, wykonując różnorodne prace plastyczne;

– uczestniczyć w zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych, wzrokowo-ruchowych, słuchowo-ruchowych;

„Jesienna cha-cha”

1.    Kolorowa jesień już chodzi po lesie,

w kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr.

Wietrzyk gwiżdże cha – chę w jesiennym bukiecie,

a dzieci śpiewają – cha – cha – cha.

Ref. Tańczymy cha – cha – cha,

cha-chę wietrzyk gra.

Liście tańczą cha – chę,

więc tańczę i ja. (2x)

2.    Już jesienna pora, już skaczą żołędzie,

jarzębina sznur dziś czerwony ma.

Jesienny czas, moc kolorów jest wszędzie,

jesienią śpiewamy – cha – cha – cha.

Ref. Tańczymy cha – cha – cha,

cha – chę wietrzyk gra.

Liście tańczą cha – chę,

więc tańczę i ja (2x)

Wiersz „Gimnastyka zajączka”

Rano wstaję,

wkładam dres,

Otwieram okno,

miło jest.

Skaczę w górę,

skaczę w bok,

I do tyłu robię skok.

Łapki w przód,

łapki w tył,

Ćwiczę, abym

zdrowy był.