Królestwo liter i liczb

W edukacji przedszkolnej bardzo ważne jest wprowadzanie nowych treści, jeśli dzieci przejawiają takie zainteresowania, odbywa się to w różnych formach zabawy. Wtedy przedszkolaki zupełnie nieświadomie uczą się nowych zagadnień. W każdy poniedziałek poznajemy nową literkę.  W tym dniu dzieci, których imię rozpoczyna się na daną literkę, zostaje królową/królem. W przypadku gdy literka, którą poznajemy nie występuje na początku żadnego z imion w grupie, królem/królową zostaje dyżurny danego dnia. Korona zostaję własnością dziecka. Omawiana literka jest umieszczana na tablicy dydaktycznej znajdującej się w sali i ćwiczymy pisanie jej po śladzie, a także podejmujemy próby pisanie jej samodzielnie. Czwartek natomiast jest w naszej grupie dniem liczb. Królową/królem danej liczby zostaje dyżurny z danego dnia. Zaproponowana metoda dostarcza dzieciom wiele radości. ” GDY DZIECKO PRZEJAWIA ZAINTERESOWANIA DOTYCZĄCE DANEGO ZAGADNIENIA, ZADANIEM NAUCZYCIELA JEST POMÓC MU W JEGO POZNANIU”.