Założenia dydaktyczne na miesiąc listopad 2015 r. grupa- Biedronki

W listopadzie w grupie Biedronek będziemy :

-rozwijali umiejętność poruszania się zgodnie z muzyką

-rozwijali umiejętność klasyfikowania

-rozwijali sprawność fizyczną

-poznawać cechy charakterystyczne jeża

-kształtować umiejętność przeliczania w zakresie liczby 3

-poznawać nowe techniki plastyczne

-rozwijali myślenie przyczynowo-skutkowe

-kształtowali umiejętność poprawnego wypowiadania się

-rozwijali sprawność manualną i spostrzegawczość

-rozwijali umiejętność czynnego uczestnictwa w zabawie

-rozwijali mowę

-zachęcali do zdrowego odżywiania się

-rozwijali pamięć

-uświadamiali sobie konieczność dbania o zdrowie

„Zdrowym być „(piosenka)

Mleko, jogurt lub kefirek

Na śniadanie trzeba pić-

Ref.

To jest bardzo, bardzo ważne

Żeby zdrowym dzieckiem być .

Zaprzyjaznić się z marchewką

I z jabłuszkiem w zgodzie żyć

Ref.

To jest bardzo, bardzo ważne

Żeby zdrowym dzieckiem być.

Po zabawie , przed jedzeniem

Trzeba zawsze ręce myć

Ref.

To jest bardzo, bardzo ważne

Żeby zdrowym dzieckiem być.

Wiersz B.Szelągowskiej „Ruch to zdrowie”

„Każde dziecko, pani, pan,

Znają mądre to przysłowie:

Żeby silnym, zdrowym być

Trzeba ćwiczyć – ruch to zdrowie.”