Założenia dydaktyczne na miesiąc styczeń 2015 − grupa Kaczuszki

– Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z powitaniem Nowego Roku i karnawału.

– Rozwijanie sprawności manualnej.

– Uwrażliwienie na elementy muzyki.

– Rozwijanie kompetencji społecznych.

– Rozwijanie sprawności ruchowej.

– Kształtowanie orientacji przestrzennej.

– Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych.

– Dostrzeganie charakterystycznych dla zimy zmian w krajobrazie

– Rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji.

– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

– Wzbogacenie wiedzy o otaczającym środowisku przyrodniczym.

– Rozwijanie spostrzegawczości.

– Dekodowanie prostych symboli.

– Uświadomienie potrzeb dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

– Rozwijanie umiejętności rachunkowych.

– Rozwijanie umiejętności tworzenia form przestrzennych.

– Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

– Wzbudzanie szacunku dla członków najbliższej rodziny- dziadków.

– Uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych.

– Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad.

– Zapoznanie z różnymi zimowymi dyscyplinami sportowymi.

– Kształtowanie umiejętności porównywania wielkości.

Wiersz

„ Moi Dziadkowie”

Babcia i dziadek

są tacy wspaniali

i zawsze chętnie

bawią się z nami.

Lubimy z Wami

spędzać czas.

Babciu i dziadku

żyjcie sto lat! !!!

Piosenka

„ Babcia i dziadek”

 1. Babcia już od rana
  pięknie podśpiewuje,
  po domu się krząta,
  obiadek gotuje. /2x
 2. Dziadziuś na zabawę
  zawsze ma ochotę,
  zawsze uśmiechnięty
  i ma serce złote. /2x
 3. Muszę to powiedzieć,chociaż jestem mały.
  Babcia jest kochana,
  a dziadziuś kochany. /2x
 4. Dziś jest Wasze święto
  zaśpiewajmy chórem:
  babcia jest królową,
  a nasz dziadek królem. /2