Założenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń 2016 – grupa Biedronki

Tematy kompleksowe: „Witamy Nowy Rok” , „Dla babci i dziadka”.

Będziemy:

-rozwijali mowę

-uważnie słuchać wiersza

-rozwijali sprawność manualną

-rozwijali poczucie rytmu i umiejętności wokalno-ruchowe

-podejmować próby mówienia o swoich odczuciach

-utrwalać prawidłowy tor oddechowy

-rozwijali spostrzegawczość

-budować pozytywne relacje w kontaktach społecznych

„Piosenka na Nowy Rok”

Kto to?

Kto to, z gwiazdką w ręce,

Śpiewa głośno w tej piosence?

Ref

To nasz Nowy Rok.

On jest zawsze uśmiechnięty,

Niesie wszystkim nam prezenty.
To nasz Nowy Rok.

To nasz Nowy Rok.

Kto to?

Kto to w białym szalu,

Sanie za nim się ślizgają?

Ref.

To nasz Nowy Rok…

Kto to?

Kto to nam przyniesie

Cukiereczków pełną kieszeń?

Ref.

To nasz Nowy Rok..