Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec 2016 – grupa Kaczuszki

W marcu będziemy:

– wypowiadać się na temat pracy ludzi wykonujących różne zawody.

– poznawać wpływ zdrowego odżywiania się na życie i zdrowie człowieka.

– rozwijać zmysł smaku poprzez degustowanie zdrowych produktów.

-obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną, wymieniać cechy charaktery­styczne dla wczesnej wiosny.

– zwracać uwagę na nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnowiosennej pogody.

– poznawać wybrane gatunki wiosennych kwiatów.

– poznawać obrzędy i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi.

– rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, poprzez założenie hodowli rzeżuchy.

– utrwalać nazwy zwierząt mieszkających na wsi (dorosłych i młodych) oraz nazwy ich domów.

– usprawniać narządy artykulacyjne i aparat głosowy.

– poznawać nowe utwory literackie oraz będziemy wypowiadać się na temat ich treści.

– dokonywać analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

– rozwijać umiejętności rachunkowe;

– poznawać nowe piosenki, śpiewać, tańczyć do nich;

– ćwiczyć sprawność manualną poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych oraz zadań z kart pracy.

– rozwijać umiejętność pracy w grupie;

– rozwijać kompetencje społeczne;

– uczestniczyć w zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych, wzrokowo-ruchowych, słuchowo-ruchowych.

Irena Suchorzewska, „W marcu”

Raz śnieg pada, a raz deszczyk.

Na jeziorze lód już trzeszczy.

Błękit nieba lśni w kałuży,

bałwan w słońcu oczy mruży.

– Koniec zimy. Przerwa. Dzwonek.

– To nie dzwonek, to skowronek!

Piosenka „Na sygnale”

Tu, tu, tu, tu, tu, tu,

Pędzi strażak ile tchu x2

Do pożaru śpieszy się,

ogień woda zgasić chce.

Tu, tu, tu, tu, tu, tu,

Pędzi strażak ile tchu x2

Tu, tu, tu, tu, tu, tu,

Mknie policjant ile tchu x2

Pędzi szybko radiowozem,

dzisiaj komuś znów pomoże.

Tu, tu, tu, tu, tu, tu,

Mknie policjant ile tchu x2

Tu, tu, tu, tu, tu, tu,

Pędzi, pędzi pogotowie,

by ratować ludziom zdrowie. x2

Tu, tu, tu, tu, tu, tu,

Pędzi lekarz ile tchu. x2