Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj − grupa Motylki

W miesiącu maju, Motylki zaczną przygotowywać się do uroczystości zakończenia przedszkola. Utrwalimy również  wiadomości o naszym kraju. Odwiedzimy mieszkańców łąki oraz porozmawiamy o naszych rodzinach.

 Tematy kompleksowe:

  1. Polska moja ojczyzna (realizacja 04.05 – 13.05.2016 r.)
  2. Mieszkańcy łąki. (realizacja 16.05. – 20.05.2016 r.)
  3. Ja i moi rodzice. (realizacja 23.05. – 31.05.2016 r.)

Będziemy:

– utrwalali znajomość godła Polski, barw narodowych i hymnu Polski,

– kształtowali poczucie tożsamości narodowej,

– poznamy mieszkańców łąki,

– poznawali rolę rodziców w życiu dziecka,

– rozwijali poczucie rytmu, inwencje twórczą,

– rozwijali umiejętności matematyczne,

– rozwijali zdolności manualne,

– rozwijali słuch muzyczny i aparat mowy,

– wykonywali ćwiczenia grafomotoryczne,

– rozwijali pamięć,

– rozwijali umiejętności wokalne,

Maj i czerwiec to miesiące podczas, których uczymy się piosenek, inscenizacji ruchowych oraz ról do uroczystości zakończenia przedszkola.