Filharmonia

Dnia 31 maja grupa Rybek i Kaczuszek odwiedziła Filharmonię Poznańską. Zostaliśmy zaproszeni na próbę orkiestry przez Pana Piotra Sołkowicza, który jest muzykiem i gra na instrumentach perkusyjnych. Dzieci z uwagą wysłuchały zagranych utworów. Tata Hani umożliwił dzieciom wejście na scenę i zaprezentował poszczególne instrumenty. Na zakończenie dzieci wręczyły pamiątkową laurkę z podziękowaniem za piękne wrażenia. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

Bogumiła Szewczonek