Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2016 grupa Biedronki

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec 2016 Grupa Biedronki

Tematy kompleksowe: „Witamy lato” , „Wyprawa do zoo”

Będziemy:

-kształtowali umiejętność uważnego słuchania wiersza

-rozwijali spostrzegawczość wzrokową i umiejętności klasyfikowania

-poznawać pogodę i zjawiska charakterystyczne dla lata

-rozwijali poczucie rytmu i umiejętności ilustrowania ruchem tekstu piosenki

-rozwijali ciekawość poznawczą

-określali właściwości fizyczne piasku

-doskonalić wrażliwość dotykową oraz umiejętności manualne

-zapoznamy się z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych

-rozwijali sprawność ruchową

-rozpoznawali i wyrażali emocje

„Już lato”

Błękitne niebo i złote słońce.

Już czas zabawy z motylem na łące.

Refren

Mamo i tato, spójrzcie już lato.

Mamo i tato, już lato

 

Kuszą zapachem kwiaty pachnące.

Słychać bzyczenie pszczółek na łące.

Refren

Mamo i tato, spójrzcie już lato..

 

Hen, gdzieś wysoko frunie skowronek.

Śpiewa o lecie dźwięki znajome.

Refren

Mamo i tato, spójrzcie już lato..