Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień – grupa Biedronki

Wrzesień to miesiąc rozpoczynający kolejny etap przedszkolny. Przedszkolaków z naszej grupy spotkały już pierwsze zmiany, jesteśmy w nowej sali, teraz dzieci są „ Średniakami”.

 We wrześniu będziemy:

-zapoznawali się z nową salą

-zapoznawali się z bohaterami książki i kart pracy

-rozwijali umiejętności liczenia

-kształtowali poczucie rytmu

-rozwijali sprawność manualną

-rozwijali mowę

-rozwijali orientację przestrzenną

-rozwijali umiejętności wokalne

-zapoznawali się z umowami obowiązującymi w naszej grupie

-rozwijali umiejętności wycinania

-rozpoznawali i nazywali kolory

Piosenka : „Jestem sobie przedszkolaczek”

I Jestem sobie przedszkolaczek,

Nie grymaszę i nie płaczę,

Na bębenku marsza gram:

Ram, tam, tam. Ram, tam, tam.

II Mamy tu zabawek wiele ,

Razem bawić się weselej,

Bo kolegów dobrych mam :

Ram, tam, tam. Ram, tam, tam.

III Kto jest beksą i mazgajem,

Ten się do nas nie nadaje,

Niechaj w domu siedzi sam:

Ram, tam, tam. Ram, tam, tam.

IV Mamy klocki, kredki, farby

-to są nasze wspólne skarby.

Bardzo dobrze tutaj nam:

Ram, tam, tam. Ram, tam, tam.