Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień grupa Kaczuszki

Tematy kompleksowe:

 • Przedszkole – drugi dom.
 • Uliczne sygnały.
 • Jesień cz. 1.

We wrześniu będziemy:

 • wypowiadać się na temat wakacji.
 • wypowiadać się na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Wymieniać podstawowe zasady ruchu drogowego oraz rozpoznawać wybrane znaki drogowe.
 • rozmawiać na temat zmian zachodzących w przyrodzie na jesień. (Nazywać wybrane drzewa, wyjaśniać zjawisko usychania liści, poznawać wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych  i niejadalnych, omawiać przygotowania zwierząt na nową porę roku.)
 • brać udział w zabawach badawczych.
 • uważnie słuchać wierszy, opowiadań i czytanych książek, wypowiadać się na temat ich treści.
 • ćwiczyć pamięć poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza, piosenek i tańców.
 • usprawniać narządy artykulacyjne i aparat głosowy.
 • ćwiczyć słuch fonematyczny, doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej słów, liczyć wyrazy w zdaniu, wyróżniać pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach.
 • rozwijać umiejętności rachunkowe, przeliczać w zakresie dostępnym dla dzieci, tworzyć  i odtwarzać rytm, ćwiczyć umiejętność prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • ćwiczyć sprawność manualną poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych oraz zadań z kart pracy.
 • rozwijać kompetencje społeczne. Przestrzegać wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.  Dbać o poprawne relacje pomiędzy dziećmi, oparte na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 • wyrażać muzykę ruchem, poruszać się rytmicznie przy piosenkach.
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych, wzrokowo-ruchowych, słuchowo-ruchowych.