Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad – grupa Kaczuszek

W listopadzie poszerzymy wiedzę na temat zmieniającej się aury pogodowej oraz odkryjemy świat elektryczności.

Ponadto w będziemy:

• rozmawiać na tematy związane z domem;

• odkryjemy ciekawy świat urządzeń elektrycznych;

• dowiemy się jak zaradzić na jesienną słotę;

• kształtować zachowania zdrowotne i prozdrowotne;

• rozwijać współpracę w grupie;

• rozmawiać będziemy o naszych emocjach;

• oglądać albumy, atlasy i filmy edukacyjne;

• będziemy prowadzili obserwacje i doświadczenia przyrodnicze;

• utrwalać zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu;

• utrwalać zasady bezpieczeństwa podczas spacerów;

• utrwalimy numery alarmowe;

• uczyć się i bawić zadaniami matematycznymi z wykorzystaniem darów jesieni;

• poznamy nowe piosenki oraz utwory muzyczne;

• tworzyć będziemy ciekawe prace plastyczne

• rozwijać umiejętności swobodnej wypowiedzi;

• wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne;

• ćwiczyć pamięć;

• wykonywać ćwiczenia logopedyczne;

• ćwiczyć małą i dużą motorykę;

• rozwijać kompetencje społeczne;

• uczestniczyć w różnorodnych zabawach ruchowych, muzyczno – ruchowych, wzrokowo – ruchowych, słuchowo – ruchowych.