Doświadczenia z wodą w grupie Kaczuszek

Dnia 24.11.2016 na zajęciach zapoznaliśmy się z obiegiem wody w przyrodzie, przypomnieliśmy sobie jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka oraz prowadziliśmy rożne doświadczenia. To była dla nas świetna zabawa!

Katarzyna Szymanek