Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień 2016 r. – grupa Biedronki

Tematy kompleksowe:  „Zima” ,

 „Boże Narodzenie”

 W grudniu będziemy:

-rozwijali mowę

-zachęcali do wykonywania prostych wypieków

-rozwijali umiejętności wokalne

-rozwijali umiejętności klasyfikowania

-występowali przed publicznością

-rozwijali myślenie przyczynowo- skutkowe

-rozwijali orientację przestrzenną

„Święty Mikołaj”

Święty Mikołaju, święty Mikołaju
dzieci już czekają, gdzieś Ty, gdzie?
A święty Mikołaj, a święty Mikołaj
przez komin zawołał – śpieszę się!

Ref:
Worek prezentów wielki mam,
dobrze marzenia wasze znam,
wiem, że czekacie cały rok,
więc wydłużałem krok.

Święty Mikołaju, święty Mikołaju
dzieci cię kochają, czy Ty wiesz,
a święty Mikołaj, a święty Mikołaj
do dzieci zawołał – Ja was też!

Ref:
Worek prezentów wielki mam,
dobrze marzenia wasze znam,
wiem, że czekacie cały rok,
więc wydłużałem krok.