Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień 2016 r. – grupa Rybki

To już grudzień, kończy się rok. Dzieci w tym magicznym czasie zamierzają odkrywać uroki  zimowych zabaw na świeżym powietrzu oraz spacerów po okolicy Przedszkola.

 Ponadto w grudniu będziemy:

 • poznawać wesołe zabawy na pochmurne dni;
 • uświadamiać sobie swoje uczucia;
 • ćwiczyć role;
 • poznawać ćwiczenia logopedyczne;
 • rozpoznawać i nazywać ptaki, które zostają z nami na zimę;
 • przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia;
 • poznawać tradycje związane ze Świętami;
 • poznawać i utrwalać polskie kolędy;
 • poznawać nowe piosenki, śpiewać i tworzyć akompaniament z wykorzystaniem instrumentów muzycznych;
 • rozwijać umiejętności rachunkowe, kontynuować rozpoczęty rytm, klasyfikować oraz tworzyć zbiory;
 • ćwiczyć i doskonalić umiejętności językowe: dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać pierwszą głoskę w wyrazach;
 • ćwiczyć sprawność manualną, wykonując różnorodne prace plastyczne i techniczne;
 • wykonywać ćwiczenia usprawniające małą i dużą motorykę;
 • uczestniczyć w różnorodnych zabawach ruchowych, muzyczno – ruchowych, wzrokowo – ruchowych, słuchowo – ruchowych.

GRUDZIEŃ

 1. Już od dawna z kolegą czekaliśmy na niego,

aż przysypie ziemię śniegiem, wodę zmieni w lód.

Wreszcie będzie tu z nami, jedzie do nas saniami,

z nieba lecą srebrne gwiazdy, to prawdziwy cud.

Ref.: Grudzień, grudzień, grudzień,

tak mówią o nim ludzie.

Grudzień, grudzień, grudzień

odwiedził nas.

2. Jadą drogą saneczki, dzwonią srebrne dzwoneczki,

a w nich sam Mikołaj z prezentami jedzie tu.

Grudzień o nas pamięta i przynosi nam święta,

więc na powitanie zaśpiewajmy mu.

Ref.: Grudzień, grudzień…

 

ZIMA

 1. Rankiem się zbudziła, śniegu nasypała.

Będzie sanna, bo nareszcie

Przyszła zima biała.

2. Drzewa w białych czapach,

droga w śniegu cała.

Lecą, lecą małe piórka,

Przyszła zima biała.