Od A do Z

23 stycznia przyjechał do przedszkola Teatr z przedstawieniem pt.” Od A do Z, czyli kalejdoskop głosu”. Przed dziećmi wystąpili: Pan Przemek i Pan Krzysztof, eksperci od głosu, którzy jednocześnie byli animatorami pacynek. Całość występu prowadziła Pani Magda, angażując do wspólnej zabawy wszystkie przedszkolaki. Dzieci,dzięki przedstawieniu, dowiedziały się czym jest głos. Przedstawienie bardzo się podobało, więc zostało nagrodzone gromkimi brawami. Poniżej fotorelacja:

Bogumiła Szewczonek