Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń – grupa Kaczuszek

Interesujemy się książką:
Zorganizujemy w sali małą bibliotekę:
− systematyczne wzbogacać będziemy kącik o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej
− zwrócimy uwagę na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację
− będziemy przestrzegali zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu.

Będziemy wzbudzać zainteresowanie literaturą:
-słuchać wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
-tworzyć własne książki dotyczące znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków.

Będziemy rozmawiać na tematy związane z zimą i dokarmianiem zwierząt:
− rozmawiać o dokarmianiu zwierząt w trudnych, zimowych warunkach
− nazywać ptaki odwiedzające karmnik
− zwracać uwagę na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami rozpoznawać wybrane zwierzęta po śladach na śniegu

Ponadto będziemy:
Organizować święto o charakterze rodzinnym:
− przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka (połączone z Jasełkami)
– wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.