Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty – grupa Kaczuszek

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

 Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

− poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Nasza edukacja matematyczna

Organizacja  przestrzeni i czasu

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia
 • zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego
 • nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro,

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa:
 • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus;
 • słuchanie ciekawostek na ich temat
 • gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
 • poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma
 • poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.