Zmiana terminów rekrutacji

Z uwagi na zmianę przepisów oświatowych od dnia 26 stycznia br. zgodnie Art. 204 ustawy wprowadzającej prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz. 59). Zmiany przepisów spowodowały, iż należy podjąć nową uchwałę odnośnie kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacyjnym i nowe rozporządzenie Wójta o terminach rekrutacji. W związku z powyższym ulegną zmianie dotychczasowo podane terminy. Po podjęciu nowej uchwały przekażemy informacje odnośnie bieżących zmian w procesie rekrutacyjnym.