Dyżur dnia 02-05-2017r.

SZANOWNI PAŃSTWO
PROSIMY O PODANIE INFORMACJI CZY DZIECKO BĘDZIE W PRZEDSZKOLU
DNIA 02-05-2017r– WTOREK
 DO DNIA 26-04-2017r