Rekrutacja 2017/2018

Dnia 21.04.2014r. o godz. 12.00 będzie upubliczniona lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Zielone Żabki w Komornikach.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do podpisania oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Brak oświadczenia woli jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 Druk oświadczenia woli można uzyskać w biurze.