Rodzice dzieci z grupy Kaczuszek i Rybek

SZANOWNI PAŃSTWO

PROSIMY O DOKONANIE OPŁATY ZA WYCIECZKĘ :

„Jadę tramwajem i Poznań poznaję”

Termin płatności do 13.04.2017 r.