Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc Kwiecień

Nasze rodziny:

– będziemy wzmacniać więzły w rodzinie poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów, np. związanych z Wielkanocą.

Wiosna:

– będziemy poznawać dorosłe i młode zwierzęta hodowlane na wsi

– nazywać domy zwierząt, sposoby poruszania się zwierząt, odżywianie

– wyjaśnimy znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi

Poznajemy  przyrodę:

– poznamy zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach

– wyjaśnimy określenia: kwiaty chronione, zwierzęta chronione

 W świecie sztuki:

– będziemy poznawali wystrój teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)

– przestrzeganie zasad właściwego zachowania się

– odszukamy w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda

– będziemy umiejętne posługiwali się  rekwizytami