Rekrutacja uzupełniająca – Oświadczenie woli

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniach 26– 29.05.2017 należy podpisać oświadczenie woli.
Nie podpisanie oświadczenia woli

 w w/w terminie oznacza rezygnacje z miejsca

w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.