Umowy – dzieci nowoprzyjęte

Podpisywanie umów na rok szkolny 2017/2018 z Rodzicami dzieci nowoprzyjętych                               w terminie 26 – 30.06.2017r.