Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Panu Kubie Cichockiemu za pełnienie funkcji fotografa na Pikniku Rodzinnym i utrwalenie  tego pięknego dnia na zdjęciach, które można pobrać na stronie : http://www.kubacichocki.pl/17/piknik.zip                                            

oraz wszystkich osobom, które pomogły przygotować słodki poczęstunek.

DZIĘKUJEMY !!!